user

Kuzey Kore hakkında merak edilenler

avatar

Kore Yaşam

 • e0

  Mutlu

 • e0

  Eğlenmiş

 • e0

  Şaşırmış

 • e0

  Kızgın

 • e 0

  Üzgün

Kuzey Kore

Kuzey Kore hakkında merak edilenler ve bilinmeyenleri

Kuzey Kore, resmî adıyla Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti, Güney Kore’nin kuzeyinde yer alan bir ülkedir. Pyongyang, ülkenin başkenti ve en büyük şehridir.

Çin, Rusya ve Güney Kore ile komşudur. Ülkenin nüfusu yaklaşık 25 milyon kişidir ve bu nüfusun çoğunluğu ülke içinde yaşamaktadır. Resmi dil Korece’dir ve ülkenin para birimi Kore Wonu’dur.

Kuzey Kore, dünyadaki en kapalı ülkelerden biri olarak bilinir ve ülke hakkında çok az bilgiye sahip olunur. Ülke, tek parti diktatörlüğü altında yönetilmektedir ve sıkı bir şekilde kontrol edilmektedir.

Dünya çapında insan hakları ihlalleriyle suçlanmaktadır ve dünyanın en yoksul ülkelerinden biridir.

Kuzey Kore’nin ekonomisi, devletin kontrolü altındadır ve hala eski Sovyet tarzı bir merkezi planlama sistemini kullanmaktadır. Sanayi sektörü, ülkenin ana gelir kaynağıdır ve özellikle savunma sanayisi oldukça gelişmiştir. Tarım sektörü de önemlidir, ancak ülkenin uzun süren kıtlıkları ve gıda krizleri nedeniyle gıda üretimi sık sık sıkıntı yaşamaktadır.

Kuzey Kore’nin nükleer silah programı da uluslararası alanda tartışılan bir konudur. Ülke, nükleer silah testleri yapmış ve uluslararası yaptırımlarla karşı karşıya kalmıştır. Bununla birlikte, son yıllarda Güney Kore ve ABD ile gerçekleştirilen görüşmelerde, nükleer silah programının sonlandırılması gibi konular da ele alınmıştır.

Kuzey Kore’nin kapalı yapısı ve yüksek düzeyde sansür nedeniyle, ülke hakkında çok az bilgiye sahip olunmaktadır ve çoğu bilgi doğrulanmamaktadır.

Kuzey Kore şehirleri ve nüfusu

Kuzey Kore’nin başkenti Pyongyang’dır ve ülkenin en kalabalık şehri konumundadır. ülke’nin diğer büyük şehirleri arasında Hamhung, Chongjin, Nampo ve Sariwon yer almaktadır.

Ülke’nin toplam nüfusu yaklaşık 25 milyondur. Pyongyang’ın nüfusu yaklaşık 3 milyon civarındadır ve ülkenin en kalabalık şehridir. Diğer büyük şehirlerin nüfusu ise genellikle 500.000 ila 1 milyon arasındadır.

Kuzey Kore Tarihi

Kuzey Kore tarihi oldukça geniştir ve karmaşıktır. Bugünkü Kore Yarımadası’nın kuzey yarısında yer almaktadır ve Japonya’dan 1910 yılında ilhak edilmesinden sonra 1945 yılında II. Dünya Savaşı’nın sonunda Japonya’nın teslim olmasının ardından Kore Yarımadası, Sovyetler Birliği tarafından işgal edilmiş ve 1948 yılında Sovyetler Birliği’nin desteğiyle bağımsızlığını ilan etmiştir.

Kuzey Kore, Kore Savaşı sırasında (1950-1953) Güney Kore’ye saldırmıştır. Savaş sonrasında, Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti olarak bilinen ülke, komünist bir tek parti devleti olarak yönetilmiştir. 1970’lerde, Kim Il-sung liderliğindeki rejim, bir “Juche” felsefesi olarak bilinen öz-yeterliği vurgulayan bir siyasi ideoloji benimsemiştir.

1990’ların başında, Sovyetler Birliği’nin çökmesinin ardından ülke, ekonomik sıkıntılar yaşamış ve ağır bir kıtlık dönemi geçirmiştir. 1994 yılında Kim Il-sung’un ölümünün ardından, oğlu Kim Jong-il liderliği devralmıştır. Kim Jong-il’in ölümünden sonra 2011 yılında oğlu Kim Jong-un liderliği devralmıştır ve ülke bugün hala Kim ailesi tarafından yönetilmektedir.

Kuzey Kore Yönetim Şekli

Kuzey Kore, resmi olarak Kuzey Kore İşçi Partisi’nin liderliği altında tek parti sosyalist cumhuriyeti olarak yönetiliyor. İşçi Partisi’nin Genel Sekreteri, Ülke’nin de facto lideri olan Kim Jong-un’dur.

Ülke anayasası, Kim Jong-il’in “Juche” ideolojisi temelinde hüküm sürüyor ve bu ideoloji, ülkenin bağımsızlığına, sosyalizmine ve özerkliğine dayanıyor.

Kuzey Kore’nin yasama organı, 687 üyeden oluşan Yüksek Halk Meclisi’dir. Ancak gerçekte bu organ, İşçi Partisi’nin politbürosunun aldığı kararları onaylamak için toplanır. Yürütme organı, İşçi Partisi Merkez Komitesi’nden oluşan kabine tarafından yönetilmektedir. Kuzey’de muhalif siyasi partilere veya muhalif gruplara izin verilmez.

Kuzey Kore Başkanı Kim Jong kimdir

Kuzey Kore’nin şu anki lideri Kim Jong-un, 17 Aralık 2011’de babası Kim Jong-il’in ölümünden sonra göreve geldi.

Kim Jong-un, 8 Ocak 1983 tarihinde Pyongyang’da doğdu. Babası Kim Jong-il ve büyükbabası Kim Il-sung’un ardından ülkenin en yüksek lideri olan Kim Jong-un, aynı zamanda Kore İşçi Partisi Genel Sekreteri, Ulusal Savunma Komisyonu Başkanı ve Silahlı Kuvvetlerinin Yüksek Komutanıdır.

Kim Jong-un, ülkesinin sıkı bir nükleer silah programına sahip olmasıyla da tanınmaktadır.

Kuzey Kore Ekonomisi

Kuzey Kore ekonomisi, Sovyetler Birliği’nden çekildikten sonra ekonomik zorluklar yaşamıştır. Bu dönemde, ülkenin ana ticari ortağı olan Sovyetler Birliği ile ticaret hacmi önemli ölçüde azalmıştır. Bu nedenle, ekonomik bağımsızlığını kazanmak için kendisini kalkınmaya adama kararını almıştır.

Ancak, ülke’nin ekonomisi, son yıllarda ekonomik yaptırımlar ve diğer faktörler nedeniyle ciddi sorunlarla karşı karşıyadır. ülke ekonomisinin belirgin özelliği, devlet kontrolü altında olmasıdır. Ülkede özel sektör neredeyse yok denecek kadar azdır ve tüm büyük şirketler devlete aittir.

Tarım ve sanayi ülke’nin ekonomisinde önemli rol oynamaktadır. Tarım, ülke genelinde en büyük işverenlerden biridir ve ülkenin gıda üretimi, özellikle pirinç, mısır ve patates gibi temel gıda maddeleri açısından önemlidir. Sanayi sektörü ise ağırlıklı olarak demir-çelik, makine, tekstil ve kimya gibi alanlarda faaliyet göstermektedir.

Ancak, ülke ekonomik yaptırımlar, enerji kıtlığı ve iç siyasi sorunlar gibi bir dizi sorunla karşı karşıyadır. Bu nedenle, ülkenin ekonomisi son yıllarda istikrarsız hale gelmiştir.

Kuzey Kore başkenti
Kuzey Kore hakkında merak edilenler 5

Kozey Korede Sosyal hayat

Kuzey Kore’de sosyal hayat, devletin sıkı kontrolü altında gerçekleşmektedir. Devletin ideolojisi olan “Juche” (öz-yeterlilik) prensibi doğrultusunda, tüm toplumun birlik ve beraberlik içinde hareket etmesi ve devletin hedefleri doğrultusunda çalışması amaçlanmaktadır.

Ülke’de sosyal hayatın en önemli unsurlarından biri, devletin vatandaşlarının her türlü ihtiyacını karşılamaya çalıştığı kamu hizmetleridir. Sağlık hizmetleri, eğitim ve barınma gibi temel ihtiyaçların yanı sıra, devlet aynı zamanda kültürel etkinlikler ve spor faaliyetleri gibi diğer sosyal ihtiyaçları da karşılamaya çalışmaktadır.

Kuzey Kore’de toplumun yapısında, devletin ve liderinin önemi oldukça yüksektir. Kim Jong-un gibi liderler, devletin bütün kararlarını alır ve vatandaşların hayatları üzerinde doğrudan etkiye sahiptir. Bu nedenle, liderin görüşleri ve hedefleri toplumun büyük bir bölümü tarafından benimsenir ve uygulanır.

Ülke’de sosyal hayatın en önemli özelliklerinden biri, devletin bireysel özgürlükleri kısıtlamasıdır. Vatandaşların hareket özgürlüğü sınırlıdır ve yurt dışına seyahat etmek neredeyse imkansızdır. Ayrıca, medya ve internet kullanımı da devlet kontrolü altındadır ve yalnızca resmi kaynaklar kullanılabilir.

Kuzey Kore neden dünyaya kapalı

Kuzey Kore’nin dünya ile ilişkilerinin nedeni, ideolojik olarak komünist olan ülke sosyalist blokun dağılmasından sonra kendi kendine yeterli bir ekonomik model oluşturma çabasıdır.

Bu çabaların bir sonucu olarak, hükümet ülkenin ekonomik, kültürel ve siyasi faaliyetlerini sıkı bir şekilde kontrol eder.

Kuzey Kore liderleri, yabancı etkilerin ülkeye girmesine izin vermek yerine, ülkenin bağımsızlığına ve kendine yeterliliğine zarar verebileceği düşüncesiyle dış dünyayı sıkı bir şekilde kontrol etmektedirler. Bu nedenle, ülke, sınırlarının ötesinde çok az bilinen bir yer olarak kalmıştır.

Kuzey Korenin Askeri gücü

Kuzey Kore, dünya çapında en büyük askeri güce sahip ülkelerden biridir. Ülkenin askeri gücü, birçok yüksek teknolojili silah ve donanımı içermektedir. Bunlara balistik füzeler, nükleer silahlar, tanklar, savaş uçakları ve denizaltılar dahildir.

Yıllık askeri harcamalarının %22’sini ordusuna ayırmaktadır ve tahmini askeri personel sayısı yaklaşık 1,2 milyondur. Bu nedenle dünyanın en büyük ordularından birine sahiptir.

Ülke’nin askeri gücü hakkında kesin bilgiler mevcut değildir, çünkü ülke çok gizli bir şekilde hareket etmektedir ve sadece sınırlı sayıda bilgi açıkça sunulmamaktadır.

Kuzey Korenin nükleer gücü

Kuzey Kore’nin nükleer gücü, dünya çapında büyük bir endişe kaynağıdır. Ülke, nükleer silahlar geliştirmek için yoğun bir şekilde çalışmaktadır ve 2006 yılında ilk nükleer testini gerçekleştirmiştir. O zamandan beri, Kuzey birkaç kez nükleer denemeler yapmış ve nükleer silah programını geliştirmeye devam etmiştir.

Ülke’nin nükleer programı, ülkenin kendisini güvence altına almak ve dünya çapında daha fazla saygı kazanmak için bir araç olarak kullanılmaktadır. Bununla birlikte, nükleer silahların varlığı, bu ülke ile diğer ülkeler arasındaki ilişkilerde büyük bir gerilime neden olmuştur.

Nükleer silahlarının varlığı ile komşu ülkeler Güney Kore ve Japonya başta olmak üzere bölgedeki diğer ülkeleri tehdit etmektedir. Bu nedenle, ülke’nin nükleer programı, dünya çapında yakından takip edilmektedir.

Not: Bu içerik Wikipedia‘dan yapılan katkılar ile zenginleştirilmiştir.

 • Site İçi Yorumlar

Yorum yapabilmek için giriş yapmalısınız.