user

Kuzey-Güney Devletleri Dönemi

avatar

Kore Yaşam

 • e0

  Mutlu

 • e0

  Eğlenmiş

 • e0

  Şaşırmış

 • e0

  Kızgın

 • e 0

  Üzgün

Kuzey-Guney Devletleri

Kuzey-Güney devletleri dönemi ve çöküşü

Kuzey-Güney Devletleri dönemi, 57 MÖ’den 668 yılına kadar Kore Yarımadası’nın tarihinde bir dönemdir. Bu dönem, Goguryeo, Baekje ve Silla adlı üç ayrı krallığın egemenliği altında gerçekleşti. Goguryeo, kuzeydoğu Kore’nin yanı sıra Mançurya, Doğu Moğolistan ve bazı bölgelerde kontrol sahibiydi.

Baekje, batı Kore’nin yanı sıra günümüzdeki güney Çin’deki bazı adaları da kontrol ediyordu.

Silla, güney Kore’nin büyük bir kısmını kontrol ediyordu.

Bu dönemde üç krallık arasında sık sık savaşlar yaşandı. Ancak, Kral Jinheung’un liderliği altında Silla, diğer iki krallığı yenerek Kore Yarımadası’nın kontrolünü ele geçirdi.

Silla Krallığı, 668 yılında, üç krallığın birleşmesiyle Kuzey-Güney Devletleri dönemi Kore’nin ilk milli devleti olarak ortaya çıktı.

Goguryeo krallığı

Goguryeo Krallığı, tarihte MÖ 37 yılında kurulan ve günümüzde Çin, Kuzey Kore ve Rusya’nın bazı bölgelerini içine alan Mançurya ve Kore Yarımadası’ndaki bölgeye hükmeden bir Kore krallığıdır. Goguryeo, diğer iki önemli Kore krallığı olan Baekje ve Silla ile birlikte Kore Üç Krallığı Dönemi’nde önemli bir rol oynamıştır.

Goguryeo, özellikle 5. yüzyılın başlarından 7. yüzyılın ortalarına kadar Çin Hanedanlığı’nın kuzey bölgelerine saldırılar düzenlemiş ve bazı toprakları kontrol altına almıştır. Aynı zamanda, Japonya’daki Yamato Krallığı ile de diplomatik ilişkiler kurmuş ve ticaret yapmıştır.

Goguryeo‘nun başkenti Pyongyang’da bulunuyordu ve krallık, büyük oranda savunma amaçlı olarak yapılmış bir dizi kale şehrine sahipti. Krallık, askeri teknolojide önemli bir gelişme kaydetmişti ve özellikle atlı okçuları ile tanınıyordu.

Goguryeo Krallığı, 668 yılında Tang Hanedanlığı tarafından yıkıldı ve ardından Silla Krallığı, Kore Yarımadası’nın kontrolünü ele geçirdi. Ancak Goguryeo, Kore tarihinde önemli bir yer tutmaya devam etti ve kültürel mirası günümüze kadar ulaşmıştır.

Baekje krallığı

Baekje Güney Kore’de M.S. 18 ila 660 yılları arasında var olan bir krallıktı. Kral Onjo tarafından M.S. 18 yılında kurulan Baekje, Kore Yarımadası’nın batı kıyıları boyunca, günümüzdeki Seul, Incheon, Gyeonggi, Chungcheong ve Jeolla bölgelerinde hüküm sürdü.

Baekje, Goguryeo ve Silla krallıklarıyla birlikte Kore Üç Krallığı döneminde yer alır. Gelişmiş tarım, denizcilik ve ticaret ile tanınan Baekje, Çin’den teknoloji, sanat ve felsefe alanlarında da etkilenmiştir. Ancak, Silla ve Tang Hanedanlığı ittifakının saldırısı sonucu M.S. 660 yılında yıkıldı.

Baekje Krallığı kurucusu Kral Onjo

Kral Onjo, Kore tarihinin üç krallık dönemi olarak bilinen Silla, Goguryeo ve Baekje krallıklarından biri olan Baekje’nin efsanevi kurucusudur.
Kore tarihinin en eski dönemlerinde yer alan Baekje Krallığı’nın kuruluşuna dair bilinenler, tarihi kayıtlar ve efsaneler arasında karışık bir şekilde yer alır. Baekje’nin tarihi kayıtlarında yer alan ilk kral olarak kabul edilen Onjo’nun MÖ 18 yılında tahta çıktığına inanılmaktadır.
Baekje’nin kurucusu olarak kabul edilen Onjo’nun gerçek tarihi hakkında kesin bilgiler yoktur, ancak efsaneler onun Kore Yarımadası’nın güneybatısında, bugünkü Seul yakınlarındaki Wiryeseong Kalesi’nde krallık kurduğunu söyler. Onjo’nun liderliği altında, Baekje bölgedeki diğer krallıklarla savaşarak ve ittifaklar kurarak genişledi ve güçlendi.

Silla Krallığı

Silla Krallığı (57 BC – 935 AD), Kore Yarımadası’nın güneyinde MÖ 57’de kurulmuş bir devletti. Krallık, Silla Yarımadası’nın güney kıyılarındaki toprakları kontrol ediyordu ve zamanla Kore Yarımadası’nın büyük bir bölümüne hükmetti.

Silla Krallığı, Kore tarihinde önemli bir yere sahiptir çünkü ülke tarihindeki ilk tamamen birleşik devlettir. Krallık, 668 yılında Goguryeo’yu yenerek Kore tarihinde ilk defa ülkenin tamamını kontrol etmiş oldu. Ayrıca, Budizm’in Kore’ye yayılmasını sağlayarak Kore’nin kültürel gelişiminde de büyük rol oynadı.

Silla Krallığı, Tang Hanedanlığı ile ittifak kurarak Japonya’ya karşı bir dizi deniz savaşı kazandı. Silla, 935 yılında Goryeo Krallığı tarafından yıkılmadan önce yaklaşık 1000 yıl boyunca Kore tarihinde varlığını sürdürdü.

Silla Kralı Jinheung

Kral Jinheung, Kore tarihinin Üç Krallık dönemi’nde bulunan Silla Krallığı’nın 24. kralıdır.
M.S. 540 yılında tahta çıkmıştır ve 576 yılında ölmüştür. Yaklaşık 37 yıl boyunca hüküm sürmüştür.

Kral Jinheung’un en önemli başarılarından biri, 554 yılında Gaya Konfederasyonu’nun güçlü bir krallığı olan Daegaya’yı fethetmesidir. Bu zafer, Silla Krallığı’nın bölgedeki diğer krallıklar üzerindeki üstünlüğünü güçlendirdi ve bölgede uzun süreli bir barış dönemi başlattı.

Kral Jinheung, Budizm’i yaymak için yoğun bir çaba sarf etmiştir ve bu dönemde Silla Krallığı, Budizm’in Kore’deki yayılımında önemli bir rol oynamıştır.

Kuzey-Güney Devletleri çöküşü

Kuzey-Güney Devletleri dönemi, Silla Krallığı’nın Baekje ve Goguryeo krallıklarını fethetmesiyle sona erdi. Silla Krallığı, 668 yılında Goguryeo’yu yendi ve ülkenin büyük bir kısmını kontrol altına aldı.

660 yılında Baekje de Silla tarafından fethedildi. Kuzey-Güney Devletleri dönemi, Kore yarımadasının tarihi ve kültürel gelişiminde önemli bir rol oynamıştır ve günümüz Kore Cumhuriyeti ve Kuzey Kore’nin kökeni olarak kabul edilir.

Not (1): Kuzey-Güney Devletleri Dönemi, içeriği konusunda tarihsel içerik ve akışta hata olduğunu düşünüyorsanız düzeltme için iletişim sayfası üzerinden bize yazabilirsiniz
Not (2): Kuzey-Güney Devletleri Dönemi, içeriği Wikipedia‘dan edinilen beslenmelerle zenginleştirilmiştir.

 • Site İçi Yorumlar

Yorum yapabilmek için giriş yapmalısınız.