user

Japon Alfabesi

avatar

Kore Yaşam

 • e0

  Mutlu

 • e0

  Eğlenmiş

 • e0

  Şaşırmış

 • e0

  Kızgın

 • e 0

  Üzgün

Japon Alfabesi

Japon alfabesinin harfleri, doğuşu ve tarihi

Japon alfabesinin doğuşu, tarihsel olarak Çin ve Kore etkileşimleriyle bağlantılıdır. İlk olarak, M.Ö. 5. yüzyılda Japonya’ya Çin karakterleri olan Kanji tanıtıldı. Bu karakterler, özellikle Çin kültürü ve yazı dilini öğrenmeye çalışan Japon elit sınıfı tarafından kullanıldı.

Bu karakterler Japon diline tam olarak uymadığı için, Japonlar tarafından özgün bir yazı sistemi geliştirmeye yönlendirildi. Bu süreç, Hiragana ve Katakana adı verilen iki hece yazısı sistemini içerir.

Japonca, yazı sistemini oluşturan üç ana kısmı içerir: Kanji, Hiragana ve Katakana.

Kanji karakterleri

Kanji (漢字), Japon alfabesinin bir parçasıdır ve Çin karakterlerini temsil eder. Kanji karakterleri, her biri belirli bir anlam taşıyan karmaşık sembollerdir. Japonca yazıda ve okumada kullanılırlar ve genellikle soyadları, yer adları, önemli kavramları ifade etmek için kullanılan logografik (anlam taşıyan) karakterlerdir.

Kanji karakterleri, Çin yazısından Japoncaya ithal edilmiş ve zamanla Japon diline uyarlanmıştır. Her bir karakter bir kelime, bir hece veya bir fonetik ses değil, bir anlam taşır. Örneğin, “木” karakteri ağaç anlamına gelir ve japon alfabesinde karakterlerin önemli bir yeri vardır.

Japonya’da resmi belgelerde, tabelalarda, isimlerde ve bir dizi diğer bağlamlarda Kanji karakterleri kullanılır. Ancak, Japonca’nın karmaşıklığı nedeniyle, Hiragana ve Katakana gibi diğer iki hece yazısı sistemiyle birlikte kullanılır.

Japon ilkokul eğitiminde, öğrencilere temel Kanji karakterlerini öğretmek için standart bir set kullanılır. Bu, Japonya’da günlük yaşamda temel iletişimi sağlamak için yeterli Kanji karakterini öğrenmelerini sağlar.

Kanji, Çin karakterlerine dayanan karmaşık ve logografik bir yazı sistemidir ve binlerce karakter içerir. Her bir karakter, bir kelime, bir ses, bir fikir veya bir sembolü temsil edebilir. İşte bazı yaygın Kanji karakterleri ve anlamları:

 • 木 (Ki) – Ağaç
 • 水 (Mizu) – Su
 • 火 (Hi) – Ateş
 • 土 (Tsuchi) – Toprak
 • 人 (Hito) – İnsan
 • 天 (Ten) – Gökyüzü
 • 大 (Dai) – Büyük
 • 小 (Shō) – Küçük
 • 日 (Hi/Nichi) – Güneş, gün
 • 月 (Tsuki/Getsu) – Ay

Bu sadece birkaç örnektir ve Kanji karakterleri Japonca’da çok sayıda kelimeyi ifade etmek için kullanılır. İlk başta öğrenmeleri zor olabilir çünkü her bir karakter farklı bir anlam taşıyabilir ve bazıları karmaşıktır. Japonca öğrenenler genellikle öğrenmeye başlamak için basit karakterlerle başlarlar ve zamanla daha karmaşık olanları öğrenirler.

Hiragana harfleri

Hiragana (ひらがな), Japon alfabesinin bir parçasıdır, Bu yazı sistemi, özellikle Japonca kelimelerin okunuşunu ifade etmek ve dilin gramerini belirtmek için kullanılır. Hiragana karakterleri, genellikle daha yuvarlak hatlara ve daha basit yapıya sahiptir.

Hiragana, Japonca’da bulunan 46 temel karakterden oluşur. Bu karakterler, ses değerleri ve heceleri temsil eder. Her karakter bir ünlü sesini (a, i, u, e, o) ve bunlara birer yardımcı ünlü harfi ekleyerek oluşan heceleri ifade eder. Hiragana, özellikle çocuk kitapları, dilbilgisi kuralları ve günlük yazışmalarda sıkça kullanılır.

Bu yazı sistemi, Japonca öğrenmeye başlayanlar için temel bir konsepttir ve genellikle Katakana (başka bir hece yazısı) ve Kanji (logografik karakterler) ile birlikte kullanılır. Hiragana karakterleri, Japonya’da tabelalarda, afişlerde ve çeşitli yazılı materyallerde de yaygın olarak görülür.

Hiragana karakterleri daha yaygın olarak günlük konuşma ve kelime yapısı için kullanılır. İşte bazı temel Hiragana harfleri:

 • あ (A) い (I) う (U) え (E) お (O)
 • か (Ka) き (Ki) く (Ku) け (Ke) こ (Ko)
 • さ (Sa) し (Shi) す (Su) せ (Se) そ (So)
 • た (Ta) ち (Chi) つ (Ts) て (Te) と (To)
 • な (Na) に (Ni) ぬ (Nu) ね (Ne) の (No)
 • は (Ha) ひ (Hi) ふ (Fu) へ (He) ほ (Ho)
 • ま (Ma) み (Mi) む (Mu) め (Me) も (Mo)
 • や (Ya) ゆ (Yu) よ (Yo)
 • ら (Ra) り (Ri) る (Ru) れ (Re) ろ (Ro)
 • わ (Wa) を (Wo)

Hiragana harfleri genellikle heceleri temsil eder ve çoğunlukla Japonca kelimelerin okunuşunu yazmak için kullanılır. Aynı zamanda, birçok Japon ismi ve gramatik yapı hiragana ile yazılır. Bu, öğrencilerin Japonca öğrenmeye başladıklarında ilk olarak öğrendikleri alfabedir.

Hiragana harflerinin türkçe okunuşu

Hiragana harfleri, Japonca’da fonetik sesleri temsil ettiği için tam anlamıyla Türkçe okunuşları olmasa da, yaklaşık olarak Türkçe seslendirmelerle ifade edilebilir. İşte japon alfabesindeki bazı temel Hiragana harflerinin yaklaşık Türkçe okunuşları:

 • あ (A) – Türkçe okunuşu: “a”
 • い (I) – Türkçe okunuşu: “i”
 • う (U) – Türkçe okunuşu: “u”
 • え (E) – Türkçe okunuşu: “e”
 • お (O) – Türkçe okunuşu: “o”
 • か (Ka) – Türkçe okunuşu: “ka”
 • き (Ki) – Türkçe okunuşu: “ki”
 • く (Ku) – Türkçe okunuşu: “ku”
 • け (Ke) – Türkçe okunuşu: “ke”
 • こ (Ko) – Türkçe okunuşu: “ko”
 • さ (Sa) – Türkçe okunuşu: “sa”
 • し (Shi) – Türkçe okunuşu: “şi” veya “şi” (şapkalı i)
 • す (Su) – Türkçe okunuşu: “su”
 • せ (Se) – Türkçe okunuşu: “se”
 • そ (So) – Türkçe okunuşu: “so”
 • た (Ta) – Türkçe okunuşu: “ta”
 • ち (Chi) – Türkçe okunuşu: “çi” veya “çi” (şapkalı i)
 • つ (Ts) – Türkçe okunuşu: “tsu” (bu Türkçe’de direkt bir karşılığı yok)
 • て (Te) – Türkçe okunuşu: “te”
 • と (To) – Türkçe okunuşu: “to”

Not: Japon alfabesindeki harflerin Türkçe okunuşlar benzerlik ilkesine dayanmaktadır ve tam doğru bir karşılık değildir. Japonca sesler bazen Türkçe’de bulunmayan veya tam olarak benzer olmayan özel sesler içerebilir.

Katakana harfleri

Katakana (カタカナ), japon alfabesinin bir parçasıdır ve Japonca’nın bir hece yazısı sistemidir. Hiragana gibi, Japonca’da yabancı kökenli kelimelerin ve yabancı isimlerin yazımında sıkça kullanılır. Ayrıca, teknik terimlerin, marka adlarının ve bilimsel ifadelerin yazımında da tercih edilir.

Katakana karakterleri, genellikle daha köşeli ve daha basit bir yapıya sahiptir. Bu sistem, özellikle yabancı dil kelimelerinin transkripsiyonu için kullanılır. Her bir karakter, bir heceyi temsil eder.

Hiragana ve Katakana, birbirine benzeyen bir dizi karakter içerir, ancak genellikle farklı amaçlar için kullanılırlar. Hiragana, Japon harflerinin kelimeleri ve gramerini temsil ederken, Katakana yabancı kökenli kelimelerin veya spesifik teknik terimlerin yazımında kullanılır.

Örneğin, “コンピュータ” (konpyūta) Japonca’da “bilgisayar” anlamına gelir ve bu kelime Katakana ile yazılmıştır. Katakana, genellikle menülerde, reklamlarda, teknik belgelerde ve yabancı isimlerin yazımında görülebilir.

Katakana (カタカナ): 46 karakterden oluşur, İşte Japon alfabesinin Katakana bölümündeki bazı karakterler:

Bu harfler, özellikle yabancı kelimelerin yazımında, teknik terimlerde ve yabancı isimlerde kullanılır. Katakana, genellikle yuvarlak ve köşeli şekiller içerir ve Hiragana’dan farklı bir görünüme sahiptir.

Katakana harflerinin türkçe okunuşu

Katakana, Japon alfabesinin bir parçasıdır ve genellikle yabancı kökenli kelimelerin, teknik terimlerin ve yabancı isimlerin yazımında kullanılır. İşte Katakana harflerinin bir kısmı ve yaklaşık Türkçe okunuşları:

 • ア (A) – Türkçe okunuşu: “a”
 • イ (I) – Türkçe okunuşu: “i”
 • ウ (U) – Türkçe okunuşu: “u”
 • エ (E) – Türkçe okunuşu: “e”
 • オ (O) – Türkçe okunuşu: “o”
 • カ (Ka) – Türkçe okunuşu: “ka”
 • キ (Ki) – Türkçe okunuşu: “ki”
 • ク (Ku) – Türkçe okunuşu: “ku”
 • ケ (Ke) – Türkçe okunuşu: “ke”
 • コ (Ko) – Türkçe okunuşu: “ko”
 • サ (Sa) – Türkçe okunuşu: “sa”
 • シ (Shi) – Türkçe okunuşu: “şi” veya “şi” (şapkalı i)
 • ス (Su) – Türkçe okunuşu: “su”
 • セ (Se) – Türkçe okunuşu: “se”
 • ソ (So) – Türkçe okunuşu: “so”
 • タ (Ta) – Türkçe okunuşu: “ta”
 • チ (Chi) – Türkçe okunuşu: “çi” veya “çi” (şapkalı i)
 • ツ (Ts) – Türkçe okunuşu: “tsu” (bu Türkçe’de direkt bir karşılığı yok)
 • テ (Te) – Türkçe okunuşu: “te”
 • ト (To) – Türkçe okunuşu: “to”

Not: Türkçe okunuşlar benzerlik ilkesine dayanmaktadır ve tam doğru bir karşılık değildir. Japonca sesler bazen Türkçe’de bulunmayan veya tam olarak benzer olmayan özel sesler içerebilir.

Not: Japon Alfabesi içeriği  Wikipedia‘dan alınan bilgiler ile zenginleştirilmiştir

 • Site İçi Yorumlar

Yorum yapabilmek için giriş yapmalısınız.