user

Güney Kore Tarihi

avatar

Kore Yaşam

 • e0

  Mutlu

 • e0

  Eğlenmiş

 • e0

  Şaşırmış

 • e0

  Kızgın

 • e 0

  Üzgün

Güney Kore Tarihi

Batıya yüzük dönük Güney Kore’nin Tarihi

Güney Kore’nin tarihi, yaklaşık 5,000 yıl öncesine kadar uzanmaktadır. Güney Kore, tarih boyunca birçok medeniyetin etkisi altında kalmıştır ve bugünkü kültürü ve tarihi, bu medeniyetlerin etkisiyle şekillenmiştir.

Gojoseon Krallığı

Gojoseon Krallığı, Güney Kore’nin tarihindeki ilk krallık olarak kabul edilir ve MÖ 2333 yılında kurulmuştur. Krallık, bugünkü Kuzey Kore’nin yanı sıra Güney Kore’nin bazı bölgelerini de içine alan geniş bir bölgeyi kontrol etmiştir. Gojoseon’un kurucusu Dangun olarak bilinir ve hikayeye göre, Dangun’un babası Tanrı tarafından gönderilmiştir. Gojoseon Krallığı’nın tarihi hakkında net bilgiler bulunmamakla birlikte, mitolojik ve efsanevi ögelerle doludur. Krallık, yaklaşık MÖ 108 yılına kadar varlığını sürdürmüştür ve sonrasında Han İmparatorluğu tarafından fethedilmiştir.

Üç Krallık Dönemi

Üç Krallık Dönemi, MÖ 1. yüzyıldan MS 7. yüzyıla kadar olan döneme verilen isimdir. Bu dönemde, Kore Yarımadası’nda Goguryeo, Baekje ve Silla adlı üç krallık hüküm sürmüştür. Bu krallıklar, aralarındaki çekişmeler ve savaşlarla geçen bir dönem yaşamıştır. Üç Krallık Dönemi, Kore tarihinde kültürel ve teknolojik gelişmelerin yaşandığı bir dönem olarak da kabul edilir. Silla krallığı, MS 7. yüzyılın sonlarında Goguryeo ve Baekje’yi yenerek Kore Yarımadası’nın tamamını kontrol altına almıştır.

Goryeo Hanedanlığı

Goryeo Hanedanlığı, Kore tarihinde MS 918-1392 yılları arasında varlığını sürdüren bir hanedanlıktır. Goryeo Hanedanlığı, adını “Goryeo” adlı eski bir krallıktan almıştır. Goryeo Hanedanlığı dönemi, Kore tarihinin önemli bir dönemidir ve Çin ve Japonya ile ticari, kültürel ve siyasi ilişkilerin yoğunlaştığı bir dönemdir. Bu dönemde Budizm ve Konfüçyüsçülük gibi dinler Kore’ye yayılmıştır. Goryeo Hanedanlığı, aynı zamanda çeşitli sanat dallarında da gelişmeler yaşanmıştır. Goryeo Hanedanlığı, sonunda İmparatorluk Çin’in kontrolü altına girmiştir.

Joseon Hanedanlığı

Joseon Hanedanlığı, Kore tarihinin en uzun süreli hanedanlığıdır ve 1392-1910 yılları arasında varlığını sürdürmüştür. Joseon Hanedanlığı, Goryeo Hanedanlığı’nın yıkılması sonrasında kurulmuştur. Bu hanedanlık dönemi, Kore tarihinde önemli bir yere sahiptir ve Kore’nin bugünkü kültürel mirasının temelini oluşturmuştur. Joseon Hanedanlığı döneminde, Confucianizm temelli bir yönetim modeli benimsenmiştir ve sosyal hiyerarşiye büyük önem verilmiştir. Joseon Hanedanlığı’nın başkenti Seul olarak belirlenmiştir. Bu dönemde Kore’de hançer, seramik, kağıt yapımı, müzik ve dans gibi pek çok sanat dalında gelişmeler yaşanmıştır. Joseon Hanedanlığı, son yıllarında Japon sömürge yönetimi altına girmiştir ve 1910 yılında sona ermiştir.

Japon İşgali

Japon İşgali, 1910-1945 yılları arasında Kore Yarımadası’nın Japonya tarafından işgal edildiği döneme verilen isimdir. Bu dönem boyunca Kore, Japonya’nın sömürge yönetimi altında kalmıştır. Japonlar, Kore’yi kendi kaynakları için sömürmüş ve Kore halkına zulmetmiştir. Bu dönemde, Kore kültürü ve dilinde Japon etkisi yoğun bir şekilde hissedilmiştir. Ancak Japon işgali, Koreliler arasında bir ulusal kimlik ve birleşme hissi uyandırmış ve Koreliler, işgalci Japonlara karşı mücadele etmiştir. II. Dünya Savaşı’nın sona ermesiyle birlikte Japonya, Kore’den çekilmiş ve Kore, iki ayrı devlete ayrılmıştır: Güney Kore ve Kuzey Kore.

Kore İç Savaşı

Kore Savaşı, 1950-1953 yılları arasında Kore Yarımadası’nda yaşanan bir çatışma dönemidir. Savaş, Kuzey Kore’nin Güney Kore’yi işgal etmesiyle başlamıştır. İlk zamanlar Kuzey Kore güçleri, Güney Kore topraklarında büyük ilerlemeler kaydederken, Birleşmiş Milletler (BM) güçleri de Güney Kore’ye destek amacıyla savaşa müdahil olmuştur. Savaşın ilk yılında BM güçleri, Kuzey Kore güçlerini geri püskürtmüş ve Kuzey Kore-Sinuiju hattına kadar ilerlemiştir.

Ancak, Çin Halk Cumhuriyeti, Kuzey Kore’nin yanında savaşa katılmış ve BM güçlerine karşı birlikte mücadele etmiştir. Savaşın son iki yılında, taraflar arasında çatışmalar devam etmiş, ancak 1953 yılında ateşkes antlaşması imzalanarak savaş sona ermiştir. Bu antlaşma, bugüne kadar bir barış antlaşması ile değiştirilmediği için, teknik olarak Kore Savaşı devam etmektedir.

Kore Savaşı, 1950’lerin uluslararası siyasi ilişkileri açısından da önemli bir yere sahiptir ve Soğuk Savaş döneminin başlangıcında, Batı bloku ve Doğu bloku arasındaki mücadelede bir dönüm noktası olmuştur. Ayrıca savaş, Güney Kore’nin ekonomik kalkınmasına da büyük etki yapmıştır.

Kore iç savaşında Türk Askerinin rolü

Kore Savaşı’na Birleşmiş Milletler güçleri adına Türk Silahlı Kuvvetleri de katılmıştır. Türkiye, savaşın başladığı 1950 yılında, Birleşmiş Milletler’in çağrısı üzerine Güney Kore’ye asker gönderme kararı almıştır. Bu kapsamda, “Türk Tugayı” adı verilen 5 bin kadar asker, Kore Savaşı’na katılmıştır. Türk Tugayı, Kore Savaşı’nda Birleşmiş Milletler güçleri içinde önemli bir rol oynamıştır. Savaş boyunca Türk askerleri, birçok zorlu koşulda savaşmış ve başarılı operasyonlara imza atmıştır. Türk askerleri, Kore Savaşı’nda gösterdikleri üstün performansları ile tanınmıştır ve “Kore’nin Aslanları” olarak da anılmaktadır. Savaş boyunca yaklaşık 741 Türk askeri hayatını kaybetmiştir.

Bugünkü Güney Kore: Kore Savaşı’nın ardından, Güney Kore demokratik bir hükümet kurmuş ve hızlı bir ekonomik büyüme yaşamıştır. Güney Kore, bugün Asya’nın en gelişmiş ülkelerinden biridir ve dünya genelinde etkili bir ekonomiye sahiptir.

Not: Kaynak olarak Wikipedia‘dan beslenme yapılmıştır

 • Site İçi Yorumlar

Yorum yapabilmek için giriş yapmalısınız.