user

Asya Astrolojisi

avatar

Kore Yaşam

 • e0

  Mutlu

 • e0

  Eğlenmiş

 • e0

  Şaşırmış

 • e0

  Kızgın

 • e 0

  Üzgün

Asya Astrolojisi

Asya Astrolojisi nedir sembolleri nelerdir?

Asya astrolojisi, genellikle Çin, Japon, Kore ve Tibet astrolojilerini kapsayan doğu kökenli astrolojik sistemleri ifade eder. Asya astrolojisi, Batı astrolojisinden farklı bir takvim ve sembolizmaya dayanır.

Kore astrolojisi 12 hayvan sembolüne dayanır ancak sembollerin farklı bir sırası ve sembolizmi vardır.

Çin astrolojisi en yaygın olanıdır ve 12 yıllık bir döngüde bir hayvan sembolüne dayanan bir burç sistemi kullanır.

Japon astrolojisi 12 hayvan yerine 12 sembolü kullanır ve her sembol bir yılın belirli bir dönemini temsil eder.

Tibet astrolojisi ise hem Ay hem de Güneş takvimleri kullanır ve 12 yıllık bir döngüde hayvan sembolleri yerine 12 yılın elementlerine dayalı semboller kullanır.

Kore astrolojisi

Kore astrolojisi, Güney Kore‘nin geleneksel astrolojik geleneğidir ve 12 hayvan burcuna dayanmaktadır. Bu burçlar, doğdukları yılın hayvanına göre belirlenir ve belirli kişilik özellikleri ile ilişkilendirilir. Kore astrolojisi, Çin astrolojisi ile benzerdir ve Çin astrolojisinden etkilenmiştir fakat Kore astrolojisi bazı farklılıklar da içerir ve kendi benzersiz yorumuna sahiptir. Örneğin, Kore astrolojisi yılın dört mevsimine göre de ayrılır ve bu mevsimler de belirli karakteristik özelliklerle ilişkilendirilir.

Kore astrolojisinin sembolleri nelerdir

Kore astrolojisinin sembolleri, Çin astrolojisi ile birçok benzerliğe sahiptir ve 12 hayvanlı takvim kullanılır. Her hayvan sembolü, doğum yılına göre belirlenir ve birçok insanın kişilik özelliklerini ve kaderlerini yansıttığına inanılır. Kore astrolojisinin sembolleri ve karşılık gelen yıllar şunlardır:

 • Fare (1984, 1996, 2008, 2020, 2032)
 • Öküz (1985, 1997, 2009, 2021, 2033)
 • Kaplan (1986, 1998, 2010, 2022, 2034)
 • Tavşan (1987, 1999, 2011, 2023, 2035)
 • Ejderha (1988, 2000, 2012, 2024, 2036)
 • Yılan (1989, 2001, 2013, 2025, 2037)
 • At (1990, 2002, 2014, 2026, 2038)
 • Koyun (1991, 2003, 2015, 2027, 2039)
 • Maymun (1992, 2004, 2016, 2028, 2040)
 • Horoz (1993, 2005, 2017, 2029, 2041)
 • Köpek (1994, 2006, 2018, 2030, 2042)
 • Domuz (1995, 2007, 2019, 2031, 2043)

Çin Astrolojisi

Asya Astrolojisinin en göze çarpanı Çin astrolojisidir, Doğu Asya kültüründe önemli bir yere sahip olan bir astroloji sistemidir. Bu sistemde, her yıl bir hayvan sembolüne sahiptir ve bu sembol 12 yılda bir döngü oluşturur. Her hayvan sembolü, kişinin doğum yılına göre belirlenir ve kişinin karakter özellikleri, şansı ve geleceği hakkında yorumlar yapılır. Çin astrolojisi, genellikle farklı hayvan sembolleri ve yin-yang sembolü gibi sembollerle temsil edilir.

Çin astrolojisinin sembolleri

Çin astrolojisi sembolleri, 12 hayvanın sembolize edildiği bir döngü üzerinden oluşur. Bu 12 hayvan sembolü, sırasıyla şunlardır:

 • Sıçan
 • Öküz
 • Kaplan
 • Tavşan
 • Ejderha
 • Yılan
 • At
 • Koyun/Köpek
 • Maymun
 • Horoz
 • Köpek
 • Domuz

Japon Astrolojisi ve Sembolleri

Japon astrolojisi, Çin astrolojisi gibi temelinde yıldız takımyıldızlarındaki gökyüzü cisimlerinin hareketlerini ve yeryüzüne olan etkilerini temel alan bir astroloji türüdür.

Japon astrolojisi, 12 sembolik hayvanın döngüsüne dayanmaktadır ve her yıl belirli bir hayvan sembolüne sahiptir. Bu sembollerin her biri, doğum yılınıza göre size atfedilir ve kişiliğinizi, özelliklerinizi ve kaderinizi belirlediğine inanılır.

Japon astrolojisindeki 12 sembolik hayvan şunlardır:

 • Fare
 • Öküz
 • Kaplan
 • Tavşan
 • Ejderha
 • Yılan
 • At
 • Koyun
 • Maymun
 • Horoz
 • Köpek
 • Domuz

Tibet Astrolojisi ve Sembolleri

Tibet astrolojisi, Tibet ve Himalaya bölgesinde halk arasında yaygın olan bir astroloji sistemidir. Tibet astrolojisi, Hint ve Çin astrolojisi gibi, ay yılına dayalı bir astroloji sistemidir ve sembolizmi Asya astrolojileri arasında en bağımsızı Tibet kültürüne özgüdür.

Tibet astrolojisi sembolleri şunlardır:

 • Fare: Zeka ve cesaret sembolü olarak kabul edilir.
 • Öküz: Dayanıklılık, kararlılık ve çalışkanlık sembolüdür.
 • Kaplan: Güç, liderlik ve saygı sembolüdür.
 • Tavşan: Huzur, yumuşaklık ve duyarlılık sembolüdür.
 • Ejderha: Şans, zeka ve başarı sembolüdür.
 • Yılan: Gizem, bilgelik ve iyileştirme sembolüdür.
 • At: Hareket, özgürlük ve macera sembolüdür.
 • Koyun: Şefkat, sıcaklık ve sadakat sembolüdür.
 • Maymun: Yaramazlık, enerji ve eğlence sembolüdür.
 • Horoz: Güven, sadakat ve sorumluluk sembolüdür.
 • Köpek: Sadakat, dostluk ve savunma sembolüdür.
 • Domuz: Bolluk, cömertlik ve zenginlik sembolüdür.

Asya Astrolojisinde sembollerin anlamları

Asya astrolojisinde sembollerin anlamları, her kültürde farklılık gösterir. Ancak genel olarak, semboller doğa, hayvanlar ve astronomik fenomenler gibi doğal unsurlarla ilişkilendirilir. Örneğin, Çin astrolojisinde 12 hayvan sembolü kullanılır ve her sembol bir yıla atfedilir. Bunlar fare, öküz, kaplan, tavşan, ejderha, yılan, at, keçi, maymun, horoz, köpek ve domuzdur.

Asya astrolojisinde her sembolün belirli bir karakter özelliği vardır ve doğum yılına göre hangi sembolün atfedildiği, kişinin kişilik özellikleri, yetenekleri ve uyumu hakkında ipuçları verir. Örneğin, tavşan sembolü, nazik, dürüst ve şefkatli bir kişiliği temsil ederken, kaplan sembolü güçlü, liderlik özellikleri olan bir kişiliği ifade eder.

Japon astrolojisinde de hayvan sembolleri kullanılır. Bunlar, fare, öküz, kaplumbağa, tavşan, ejderha, yılan, at, keçi, maymun, horoz, köpek ve domuzdur. Tibet astrolojisinde ise semboller, 12 hayvan sembolü yerine 12 gezegenin sembolünü içerir. Bu semboller kişiliği, zeka ve kaderi temsil eder.

Not: Asya Astrolojisi içeriği için Wikipedia‘dan beslenilmiştir.

 • Site İçi Yorumlar

Yorum yapabilmek için giriş yapmalısınız.